Innatura

Goed werk mogelijk maken door ruilhandel en wederdienst.

 

Innatura is onze afdeling voor goede doelen. Innatura heeft geen spiritueel karakter, in die zin,
dat iedereen, spirituele interesse of niet, mee kan helpen en geholpen kan worden.
Wel is het zo dat De Oude Wegen de hoofdmotor is van Innatura.

Zie hier voor de website

 

Een van de belangrijkste projecten van Innatura is de BAK-fiets.

 

Het doel van de BAK-fiets:

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op vrijwillige maar begeleide basis inzetten
om gratis maaltijden voor daklozen te bereiden en uit te delen.

 

Het project De BAK-fiets heet zo, omdat we koffie, gebak, soep en maaltijden bereiden ("bakken")
voor mensen met minimale middelen / daklozen. Dit uitdelen gebeurd vanuit de bakfiets. 

 

De boodschappen verzamelen we op donatiebasis en via ruilhandel en wederdienst. Het bereiden gebeurt op
zorgboerderijen en dagbestedingscentra. Het uitdelen en regelen geschied met hulp van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt / vrijwilligers.