Over Oriana

Laat ik mij voorstellen....

Ik ben Oriana van Tergouw,  hoedster van De Oude Wegen. Ik ben sociaal agogisch werker, coach en herborist (kruidkundige).

Ik heb veel ervaring in het werken met mensen die op zoek zijn en onderweg zijn op het spirituele pad, met jongeren en volwassenen met een 'uitdaging' (psychiatrisch of verstandelijk) en met ouderen.

 

Ik ben altijd gefascineerd door geloven, religies, levenswijzen - wat inspireert de mens? Wat geeft haar moed en wat brengt geloof voor hem of haar? In dat kader ben ik gaan studeren, beleven en reizen - of het nu het lezen van de Bijbel en de Koran is, naar Zen-bijeenkomsten gaan of de pelgrimstocht naar Santiago die ik deels op mijn 17de heb gelopen: ik leg mij nergens honderd procent op vast. Ik leer en adopteer dat van religies wat mij steunt. Naast studies heb ik veel geleerd van mijn verblijf in een Theravada-boeddhistisch klooster op mijn 18de levensjaar.

Ik ben geboren in 1987 en in die tijd was het idee van "HSP" (Hoog Sensitieve Personen ) nog erg onbekend. Makkelijk was het niet. Ik heb pesten en eenzaamheid gekend, alsmede ziek-zijn en je dromen bijstellen. Maar achteraf ben ik er dankbaar voor, omdat ik daardoor vanuit ervaring er voor anderen kan zijn. Een andere belangrijke gebeurtenis in mijn jeugd was de komst van een spiritueel mentor. Hij heeft mij geleerd spiritualiteit niet te 'gebruiken' als een manier om van de wereld weg te vluchten, maar juist om de wereld te naderen. Ik heb veel aan hem te danken, en daarom probeer ik er op eenzelfde manier voor anderen te zijn. 

 

De Oude Wegen, het onderwijs, de begeleiding, de kruidengeneeswijzen zijn voor mij geen werk, geen beroep. Het is voor mij een roeping.