Bibliotheek - Paganisme

Paganisme is een koepelterm voor vele natuurreligies over de hele wereld, en wordt soms gebruikt als naamgeving wanneer iemand zich niet aan een specifieke natuurreligie wil verbinden. Een belangrijk kenmerk van Paganisme is dat het animistisch is. Dat wil zeggen dat Pagans geloven in bezieling in alles om ons heen, de rivieren, de zon en de maan, de stormen en bliksem, maar ook zaken als vruchtbaarheid en liefde.

Er wordt gedacht dat Animisme haar wortels heeft in de prehistorie. Het is niet moeilijk voor te stellen dat men bovennatuurlijke krachten toekende aan zaken waar men geen controle over had - bovennatuurlijke krachten kon je tenminste beïnvloeden, door verering, rituelen en magie. De vroegste Animistische rituelen waren rituelen waarin men uitbeeldden wat zij wilde manifesteren in het dagelijks leven, zoals een geslaagde jacht. Grotschilderingen zijn een vorm van deze rituelen.

 

Bijna alle natuurreligies vallen onder Paganisme. Taalkundig bekeken valt Hindoeïsme, bijvoorbeeld, ook onder Paganisme: officieel zijn alle "niet-Abrahamitische religies" Paganisme. Abrahamitische religies zijn de drie wereldgodsdiensten die Abraham als voorouder hebben: Jodendom, Christendom en Islam. 

 

Hoewel men sinds de 20ste eeuw kan landen op dezelfde Maan die Pagans duizenden jaren lang hebben aanbeden als Godin, en men via IVF de vruchtbaarheid kan bewerkstelligen waar Pagans al in de prehistorie voor gebeden hebben, is Paganisme nog steeds actueel en kan Paganisme een belangrijke bijdrage leveren aan onze hedendaagse samenleving.

 

Thema's als vrijheid van godsdienst, dualisme waarbij juist ook het vrouwelijke wordt vereerd, individualisme waarbij de persoonlijke keuze van spiritueel pad wordt aangemoedigd, en het Animisme op zich, kunnen van grote waarde zijn voor mensen die hieraan behoefte hebben. Met Animisme op zich, bedoelen we dat wanneer je gelooft in bezieling in alles om je heen, eenzaamheid veel minder vat op je kan hebben.